Univerzita Palackého v Olomouci

kulturální studia

PO STUDIU

Naši absolventi a absolventky nacházejí zaměstnání na různých pozicích v oblasti:

 • kultury
 • umění
 • vědy
 • vzdělávání
 • médií
 • sektoru nevládních organizací
 • státní správy a samosprávy
 • Šíře a rozmanitost studia absolventům prostřednictvím osvojeného souboru znalostí a kompetenci poskytuje flexibilitu i vysokou míru konkurenceschopnosti, které jsou jedněmi z nejdůležitějších předpokladů pro uplatnění se na současném pracovním trhu.

  Absolventi a absolventky oboru Kulturální studia budou univerzitně vzdělaní odborníci, disponující dostatečně komplexním a zároveň specializovaným interdisciplinárním věděním o problematice kultury a kulturních technik. Koncepce oboru jim umožňuje najít široké uplatnění, jak při nejrůznějších teoretických reflexích dané problematiky, tak v rovině aplikace a výzkumu.

  katedrazurnalistikyffujep medialnistudia