Univerzita Palackého v Olomouci

kulturální studia

CO?

Kulturální studia jsou mladý, prestižní a zajímavý obor, který propojuje poznatky a přístupy různých disciplín při zkoumání současné kultury. Studium je zaměřeno na analýzu a kritickou reflexi nejrůznějších kulturních fenoménů. FF UP realizuje tento obor jako jediná vysoká škola v ČR a jako první univerzita ze zemí Visegrádské čtyřky.

Náplň studia je koncipována podle standardů oboru z Velké Británie, USA a Německa, kde má již mnohaletou tradici. V rámci studia je kladen důraz na teoretickou reflexi, analýzu a interpretaci kultury - v souvislostech s moci, médií, konstrukcí identit či fungování sociálních institucí. Předměty jsou rozděleny do dvou skupin:

Základní kurzy

se zaměřují na teorii a analýzu kultury, textu, obrazu nebo publika:

 • teorie kultury
 • teorie textu
 • teorie obraz
 • teorie publika
 • kulturální historie
 • textuální analýza
 • vizuální studia
 • auditoriální analýza
 • Volitelné kurzy

  se zaměřují na témata:

 • kultura a moc
 • identita a diference
 • (pop)kultura a média
 • gender a queer
 • TV a komiks
 • migrace a integrace
 • etnicita a rasa
 • postkoloniální studia
 • interpretace a vyprávění
 • kulturální historie
 • Student dvouoborové varianty studia bude při volbě profilace rovněž veden k funkční kooperaci své profilace s druhým oborem. (Např. při kombinaci s uměnovědnými obory bude studentovi doporučena volba bloku kursů, které tematizují umění a kulturu a jejich vztah k moci – tj. Kritická teorie jako klíč ke kulturním obsahům 1 a 2, Umění a politika, Vysoká versus populární kultura, Populární kultura a její žánry, Mýtus krásy).

  katedrazurnalistikyffujep medialnistudia