Univerzita Palackého v Olomouci

kulturální studia

KDO?

Nejlepším předpokladem pro studium je absolvování bakalářského studia v některém z oborů:

 • humanitních
 • sociálněvědních
 • filologických
 • uměnovědných
 • Kulturální studia však mohou díky jejich rozmanitosti a interdisciplinaritě studovat i absolventi a absolventky mnoha dalších bakalářských oborů (např. přírodovědných, ekonomických, technických, uměleckých), kteří chtějí své znalosti uplatnit při studiu kultury.

  Požadován je především zájem o problematiku kultury a motivace ke studiu. Od zájemců se však již předpokládá určitá míra vědění, která odpovídá bakalářskému stupni sociálněvědně / humanitně orientovaných oborů.

  Kulturální studia jsou realizována jako prezenční navazující magisterský obor, nabízený ve dvou možných variantách studia:

 • jednooborově
 • dvouoborově (s neomezenou kombinovatelností v rámci UP)
 • Jednooborová varianta:

  Obor se studuje samostatně, není potřeba jej kombinovat s jinými obory.

  Dvouoborová varianta:

  Studijní obor Kulturální studia je možné kombinovat se všemi dvouoborovými studijními programy na Univerzitě Palackého. Z nabídky Filozofické fakulty UP lze kombinovat s:
 • humanitními a sociálněvědnými obory (Mediální studia, Obecná lingvistika, Filosofie, Judaistika: Dějiny a kultura Židů)
 • filologickými obory (Česká / Anglická / Francouzská / Italská / Japonská / Německá / Nizozemská / Polská / Portugalská / Ruská / Španělská / Ukrajinská filologie)
 • uměnovědnými obory (Filmová věda, Muzikologie)
 • Stejně jako další obory dvouoborového studia zajišťované FF UP jsou i Kulturální studia kombinovatelná bez omezení se všemi obory z nabídky pro dvouoborová studia na PdF, CMTF a FTK UP (pokud omezení nestanoví garant druhého oboru) – viz vyhledávač studijních oborů

  medialnistudia